Booking

Svenska: Bokningen till tävlingen öppnar den första Novembet. Du kan boka ditt boende genom Gullbrannagårdens hemsida här. Skriv gärna ”EMC 2020”.

English: The booking will open on November 1st. You can book indoor accommodation through Gullbrannagården´s site here. Please write ”EMC 2020”.