Information kring energiberäkning i Stockholm

Om du planerar ett nybygge i Stockholm är det bra om du vill läsa på kring vad en energiberäkning är. Det är nämligen viktigt att beräkna hur mycket enenergi ditt hus kommer kräva för att det ska godkännas.

Vad är en energiberäkning?

Begreppet energiberäkning benämns i många fall även för energibalansräkning och är en slags uppskattning hur mycket energi ditt hus kommer sluka årligen för att fungera. Byggreglerna som Boverket tagit fram ställer krav på hur mycket energi ett hus får använda upp årligen och därför måste man göra en energiberäkning för att få bygglov för ett nybygge. Detta är alltså bra att göra i god tid innan huset är byggt eller ombyggnationen är påbörjad. Om du inte får bygglov får du nämligen inte upprätthålla bygget och måste göra om processen för att få gå vidare. Du som ansvarar för ett nybygge i Stockholm kan även dra stor nytta av att utföra en energiberäkning. Du får en översikt över vilka energibesparande åtgärder som kan vara aktuella för ditt bygge och därefter bedöma om dessa åtgärder är värda att utföra. Med hjälp av en Ovärdelig energiberäkning stockholm kan du dessutom få reda på hur hur lång tid som krävs innan din investering lönar sig.

Utföra energiberäkning i Stockholm

Du kan behöva genomföra en energiberäkning i Stockholm om du ska ansöka om bygglov för något slags nybygge. Om du planerar att tilläggsisolera, bygga en tillbyggnation eller ska dimensionera ditt värmesystem – behövs det vanligtvis göras en energiberäkning. Det kan även vara läge att utföra en energiberäkning i Stockholm om du vill få en uppfattning om – och kunskap kring hur mycket energi ditt hus förbrukar. Detta kan vara särskilt relevant om du har ett äldre hus och funderar på att så småningom renovera. Då kan en energiberäkning vara läglig då det kan ge dig en fingervisning hus mycket energi som går till spillo på grund av exempelvis dåligt isolerade fönster.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *